دانلود برنامه بحارالاشعار

از من بجز کبود شده پیکری نماند

شعر مداحی روضه حضرت زینب (س) - از من بجز کبود شده پیکری نماند - شعر اسارت اهل بیت ، زبان حال حضرت زینب با امام حسین

از مَن، بِجُز کَبود شُده پِیکری نماند
از تو، بِجُز شِکسته و خونین سَری نماند
.
از من حُسین، چادُرِ مادر نمانده اَست
از تو حُسین، پیرُهَنِ مادَری نماند
.
تا کوفه که، سَرِ تو روی نِیزه بَند بود
اینجا که آمَدیم، تو را حَنجَری نماند
.
این کوچه های شام، شَبیهِ جَهنّم اَست
جُز جای شُعله بَر سَرِ هَر دُختَری نماند
.
مِیدانِ شَهر، پُر شُده اَز کینه های بَدر
دَر شَهرِ شام، سَنگزَنِ دیگَری نماند
.
اَز بَس که سَنگ خورد به پیشانی اَت حُسِین
دیگَر نِشانِ بوسه ی پِیغَمبَری نماند
.
اَنگُشتَرَت به دَستِ سَنان بَرق می زَنَد
دیگَر مَپُرس اَز چه مَرا مَعجَری نماند
.
سوغاتِ مَکّه ای که خَریدی رُبوده شُد
اینجا به گوشِ دُخترِ تو زیوَری نماند
.
شاعر
رضا رسول زاده

255
شعر بعدی