دانلود برنامه بحارالاشعار

از تنت دوری و سرنیزه مکانت شده است

شعر مداحی روضه امام حسین (ع) - از تنت دوری و سرنیزه مکانت شده است - شعر اسارت اهل بیت ، زبان حال حضرت زینب با امام حسین

از تنت دوری و سرنیزه مکانت شده است
آیه ی کهف خدا ذکر زبانت شده است
سرِ تو دست سنان است و گلویت خسته
خسته از دست تکان های سنانت شده است
بین هجده گل سرخم که به نی می سوزند
زخم پیشانی تو خوب نشانت شده است
برسان از سر نی نیم نگاهی به من و
دخترت که نفسش، مرثیه خوانت شده است
من عزادارم و دستانم اگر بسته، ولی
سنگ ها بر سر من لطمه زنانت شده است
شده امروز مرا همسفر کوفه و شام
آنکه دیروز تو را قاتل جانت شده است
معجر سوخته ی دخترکانت، امروز
بدترین زخم روی روح و روانت شده است


حسن کردی

179
شعر بعدی