دانلود برنامه بحارالاشعار

از بس که داد زدم نزن صدام دیگه در نمیاد

شعر مداحی زمزمه حضرت رقیه (س) - از بس که داد زدم نزن صدام دیگه در نمیاد

از بس که داد زدم نزن
صدام دیگه در نمیاد
هر چه که گفتم آی کمک
هیچکی جوابمو نداد

داد می کشید روی سرم
با همه نیروش منو زد
حتی پس از اینکه شدم
خسته و بیهوش منو زد

بابا حتی ، چند نفری منو زدن
چند بار با پا ، رو صورت من آمدن
2

فقط میگم برای تو
کبوده کل بدنم
عمه باید فکری کنه
برای غسل و کفنم

صورت من پر از ردِ
پنجه های نامحرمه
چشای تارم واسه ی
اون سیلی های محکمه

چکمه ی شمر ، محاله از یادت بره
سیلیِ زجر ، اما از اونم بدتره


حسن کردی


260
شعر بعدی