دانلود برنامه بحارالاشعار

آسمانی هست اما جلوه خورشید نیست

شعر مداحی مناجات امام زمان (عج) - آسمانی هست اما جلوه خورشید نیست - شعر ویژه سال نو

آسمانی هست اما جلوه ی خورشید نیست
روز نو می آید اما روز نو که عید نیست

تا نباشی ناخوش احوالیم ، حوِّل حالَنا
تو بیایی عید می آید ، در این تردید نیست

چشم ها را شُسته ام تا جور دیگر بنگرم
زندگی چیزی به غیر از آنچه باید دید نیست

حسرت دیدار لیلی با دل مجنون چه کرد؟
آه مجنونی که دیگر زیر چتر بید نیست

هر چه با تو انس پیدا کرد ارزشمند شد
قطره ی اشکم برایت غیر مروارید نیست

از خودت دورم نکن دورم کنی دق می کنم
کاش می گفتی که حکم عاشقت تبعید نیست

از من ِ عاشق نیاز و پیشه ی معشوقه ناز
با دل هجران زده ما را به وصل امّید نیست

کاش می آمد کسی که رفت و دیگر برنگشت
کاش می آمد جواب طعنه ی " دیدید نیست "

مُطمئنّم موسم خندیدن گُل می رسد
بعد از این شب های فتنه مُصلح کُلّ می رسد

اسماعیل شبرنگ

153
شعر بعدی