دانلود برنامه بحارالاشعار

آتش گرفته است دل من نظاره كن

شعر مداحی روضه اربعین حسینی (ع) - آتش گرفته است دل من نظاره كن - زبان حال حضرت زینب با امام حسین

آتش گرفته است دل من نظاره كن
فكري براي اين دل پراز شراره كن

باغي زلاله شددل من بس كه داغ ديد
برخيزوداغ هاي دلم راشماره كن

خورشيد من زبسترغرق به خون خويش
بايك نگاه شام مرا پرستاره کن

صبرم تمام گشت و ز پا اوفتاده ام
برقلب من دوباره بيا يك اشاره كن

خون جگر به خاك مزارت فشانده ام
اي پاره تن نظر به دل پاره پاره كن

يك بار زائرتن صدپاره ات شديم
برزائران خويش نگاهي دوباره كن

ترسم كنار تربت توجان فداكنند
برغنچه هاي پرپرخود فكرچاره كن

اي گوشوار عرش برين خيز و يك نگاه
برگوش هاي پاره وبي گوشواره كن

بزم عزاي اوست «وفایي» حريم عشق
خوناب دل روانه به دالزياره كن

حاج سید هاشم وفایی

261
شعر بعدی