دانلود برنامه بحارالاشعار

روزها میرفت و غم از روزگارت کم نشد

شعر مداحی روضه اربعین حسینی (ع) - روزها میرفت و غم از روزگارت کم نشد - زبان حال حضرت زینب با امام حسین

روزها میرفت و غم از روزگارت کم نشد
ذره ای بغض از گلویِ بیقرارت کم نشد

کربلا در کربلا میسوخت هنگام غروب
با حضورت دختری در بین غارت کم نشد

لحظه ای پیدا نشد یک تارِ مو از معجرت
چادرت از سر نیفتاد و وقارت کم نشد

داغ را دیدی چهل منزل به روی نیزه ها
صبر کردی! گرچه از رنجِ اسارت کم نشد

بستنِ دستت مصیبت را به وجد آورده بود
با اسارت ذره ای از اعتبارت کم نشد

از سرِ بازار تا ویرانه و بزم شراب
ساعتی در شام از بارِ جسارت کم نشد

«ما رأیتَ» گفتی اما آه از داغ حسین(ع)
این چه داغی بود؛ که از آن حرارت کم نشد

بی رقیه(س) آمدی در اربعین تا کربلا
آه از دل غصه هایِ بیشمارت کم نشد!

مرضیه عاطفی

198
شعر بعدی