ولادت حضرت امام حسن عسکري عليه السلام

دسته گل باغ رسالت حسن
مدح امام عسکری (ع)
77
خدا به باغ دین، ثمر داده
سرود امام عسکری (ع)
248
شده دل من هواییِ پرواز
سرود امام عسکری (ع)
156
عشق خدادادی گل پسر هادی
سرود امام عسکری (ع)
166
میخونم در ، شبِ شادی
سرود امام عسکری (ع)
154
مژده عاشقا که،موسم هم عهدیه
سرود امام عسکری (ع)
150
السلام علیک یا ساقی
میلاد امام عسکری (ع)
150
روی تو برده رونق ماه تمام را
میلاد امام عسکری (ع)
115
بر او سلام که شایستۀ سلام است او
میلاد امام عسکری (ع)
103
ای زحسنت عیان جلوه ی داوری
میلاد امام عسکری (ع)
110
آمدی دریا شدی غرق خجالت شد سراب
میلاد امام عسکری (ع)
130