آغاز امامت امام زمان (عجل الله تعالي فرجه)

ای یوسف زهرا لبیک یا مهدی
مدح آغاز امامت امام زمان (عج)
212
شاد است دل حضرت زهرا امشب
مدح آغاز امامت امام زمان (عج)
168
اولین جمعه امامت توست
مدح آغاز امامت امام زمان (عج)
115
در نگاهم نقش می بندد نگاهت عاقبت
مدح آغاز امامت امام زمان (عج)
130
شب عیده و دلم ترانه خونه
سرود آغاز امامت امام زمان (عج)
231
آمده یاران روز بیعت
سرود آغاز امامت امام زمان (عج)
330
ماه ربیع ماه امامت شد
سرود آغاز امامت امام زمان (عج)
268
بار دیگر خدا کرده لطف و عطا
سرود آغاز امامت امام زمان (عج)
202
نهم ماه ربیع و همه دلها شاد شاد است
سرود آغاز امامت امام زمان (عج)
199