دانلود برنامه بحارالاشعار

یکسال و نیمه دلم تو گودال مونده عزیزم

شعر مداحی زمزمه حضرت زینب (س) - یکسال و نیمه دلم تو گودال مونده عزیزم

یکسال و نیمه دلم تو گودال مونده عزیزم
یکسال و نیمه آب که میبینم بهم میریزم

یکسال و نیمه صدات تو گوشم مونده هنوزم
یکسال و نیمه با یاد ذبحت دارم می‌سوزم

یکسال و نیمه پیراهنت رو دارم رو سینم
یکسال و نیمه انگار هنوزم دارم میبینم

اومیدوید و من میدویدم
او می برید و من می بریدم

ای وای حسینم ای وای حسینم

یکسال و نیمه قلب سکینه از غم کبابه
یکسال و نیمه رباب هنوزم در پیه آبه

یکسال و نیمه رو دست و بازوم جای طنابه
یکسال و نیمه کابوس شبهام بزم شرابه

یکسال و نیمه سرت بریده ت جلو چشامه
دیگه بریدم کاشکی بمیرم که از خدامه

دارم میبینم اومدی بی سر
تشنه ی مظلوم خشکیده حنجر

ای وای حسینم ای وای حسینم


حمید اکبری (سیستان)


467
شعر بعدی