دانلود برنامه دفتر محرم
دانلود برنامه بحارالاشعار
برنامه دفتر ماه صفر | اشعار مداحی اربعین

یا اسد الله الغالب یا علی حیدر مدد

شعر مداحی امیرالمومنین (ع) - قالب سرود - یا اسد الله الغالب یا علی حیدر مدد

سرود امیرالمومنین (ع) 218

علی علی علی یا حیدر

یا اسد الله الغالب - یا علی حیدر مدد
یا علی ابن ابیطالب - یا علی حیدر مدد


مستم اگر مست حیدرم
خاک کف پای قنبرم
بگو تو بی حد و عدد - یا قل هو الله احد
ای مظهر رب جلی - یا حق و یا هو مدد


علی علی علی یاحیدر
یا اسد الله.....


ساقی خمخانه ی الست
ساغر کوثر دارد به دست
گرفته است ختم رسل - به دست خود شاخه ی گل
مدح و ثنای این گل را - ملک شده بلبل

علی علی علی یا حیدر
یا اسد الله.........


اگر بگویم علی خداست
قسم به خدا که این خطاست
ولی بگویم بخدا - قسم به مکه به منا
بود ذات علی چنان - ذات خدا یکتا

علی علی علی یا حیدر
یا اسدالله......

میثم مومنی نژاد


شعر بعدی
کانال شعر و سبک مداحی