دانلود برنامه بحارالاشعار

یاد داری به یقین مویِ سرم‌ ای بابا

شعر مداحی روضه حضرت رقیه (س) - یاد داری به یقین مویِ سرم‌ ای بابا - شعر مداحی محرم 1401

یاد داری به یقین مویِ سرم‌ ای بابا
سوخت کل بدنم، بال و پرم‌ ای بابا

زخم رخسار مرا دید و ز من کرد فرار
دختری گفت شبیهِ پسرم ای بابا

از غم دوری تو،از غم هجران عمو
آتشی زد غمتان بر جگرم‌ ای بابا

با سرت آمدی و محفل ما روشن شد
حال بنگر تو دمی چشم ترم ای بابا

آتش خیمه برای من و سهم‌ تو تنور
لگدی زد که خمیده کمرم ای بابا

معنی بردگی و لفظ کنیزی تو بگو
خورده بر قوم‌ِ یهودی گذرم ای بابا

تو ببر دخترکت،حوصله ام سر رفته
من مهیا شده ی این سفرم‌ ای بابا

/عبدِکریم/

241
شعر بعدی