دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

گل گل گل گل پیغمبر آمد

شعر مداحی سرود حضرت زهرا (س) - گل گل گل گل پیغمبر آمد - متن مداحی سبک مسجدی

گل گل گل گل پیغمبر آمد
ای سادات برشما مادر آمد
برروی چشم ما قدم زدی زهرا
خوش آمدی مادر به عرصه ی دنیا
انسیةالحورا خوش آمدی زهرا2

پیچیده از تو عطر بهشتی
با نورت تو در عالم نوشتی
زن مقتدا دارد صبرو رضا دارد
ازمهر ایمانت نور حیا دارد
انسیةالحورا خوش آمدی زهرا2

جوشیدی کوثر آل یاسین
بخشیدی برهمه رسم وآئین
ای مونس دل ها ای مظهر تقوا
با راه و رسم خود کن آشنا مارا
انسیةالحورا خوش آمدی زهرا2

ای مادر آمده روز مادر
آوردم هدیه بادیده ی تر
ازچشم گل بارم بهر تو گل دارم
از خوان الطافت بی بهره نگذارم
انسیةالحورا خوش آمدی زهرا2

سید هاشم وفایی


394
شعر بعدی