دانلود برنامه بحارالاشعار

گل بریزید گل بریزید حسن حق گشته نمایان

شعر مداحی سرود امام عسکری (ع) - گل بریزید گل بریزید حسن حق گشته نمایان - متن مداحی سبک مسجدی

گل بریزید گل بریزید حسن حق گشته نمایان
به تماشا صف به صف یوسف رسید از شهر کنعان
جمالش هاشمی ، نگاهش حیدری
عزیز فاطمه ، امام عسکری

حسن جانم حسن
رب صل علی محمد.....

گشته نورانی مدینه ، سامرا شد غرق شادی
روشن از لبخند زهرا ، گلشن از فرزند هادی
پدر ابن الرضا ، پسر ابن الرضا
دلم پر میزند ، به سمت سامرا

حسن جانم حسن
رب صل علی محمد.....

دل سنگ از یک نگاه لطف او آیینه گردد
به دعایش جمعه ی ما بهترین آدینه گردد
به فرزندش قسم ، به اشک انتظار
که می میرد خزان ، که می آید بهار

بیا یابن الحسن
رب صل علی محمد.


466
شعر بعدی