دانلود برنامه بحارالاشعار

گل باغ ولا تویی اخت الرضا

شعر مداحی زمینه حضرت معصومه (س) - گل باغ ولا تویی اخت الرضا

گل باغ ولا،تویی اخت الرضا
تو هستی فاطمه،مه آل عبا
تویی زهرا نشان
گل باغ جنان
تویی معصومه جان
مدد معصومه جان۳

گل گلزار دین،تویی حق الیقین
در عالم شیعه را،تویی یار و معین
تویی حصن حصین
تویی پرده نشین
تویی فخر آفرین
مدد معصومه جان۳

تویی شمس الضحی،تویی بدرالدجی
گل موسایی و،تویی اخت الرضا
رضا را خواهری
چو زهرا اطهری
شفیع محشری
مدد معصومه جان۳

حریمت فاطمه،بود دارالشفا
بود خاک درت،به هر دردی دوا
نی ام بیگانه ات
منم پروانه ات
گدای خانه ات
مدد معصومه جان۳

تو معصومه سوی،خراسان آمدی
پریشان آمدی،تو گریان آمدی
گل گلزار عشق
تویی بیدار عشق
شدی بیمار عشق
مدد معصومه جان۳

به قم یا فاطمه،سوی تو آمدند
به زیر پای تو،گل شادی زدند
اگر در غربتی
تو زهرا عصمتی
سراپا عزتی
مدد معصومه جان۳

تو در وادی قم،برفتی از جهان
شدی تو رهسپر،سوی باغ جنان
به روز آخرت
نموده در برت
پر از گل پیکرت
مدد معصومه جان۳

ز سوز داغ تو،دگر جان بر لبم
به چشمان ترم،به یاد زینبم
گل عرشی مقام
بدیده شهر شام
ستم های مدام
مدد معصومه جان۳

رضا یعقوبیان


166
شعر بعدی