دانلود برنامه دفتر محرم
دانلود برنامه بحارالاشعار
برنامه دفتر ماه صفر | اشعار مداحی اربعین

گل باغ ولا ام الائمه عزیز مصطفی ام الائمه

شعر مداحی حضرت زهرا (س) - قالب روضه - گل باغ ولا ام الائمه عزیز مصطفی ام الائمه - اشعار مداحی دهه فاطمیه ، شعر روضه آتش زدن درب خانه حضرت زهرا

روضه حضرت زهرا (س) 242


گل باغ ولا ام الائمه
عزیز مصطفی ام الائمه

مه عصمت گل باغ کمالی
امید مرتضی ام الائمه

به قرآن وصف تو گفته خدایت
به کوثر، هل اتی ام الائمه

بودشهرمدینه خانه ی تو
حریم کبریا ام الائمه

تویی اسطوره ی صبر و شهامت
مه ایزدنما ام الائمه

سپهر دین حق از تو منور
مه دین خدا ام الائمه

تویی محبوبه ی خلاق داور
تویی شمس هداام الائمه

بود حیران یارب یارب تو
تمام ماسوا ام الائمه

نه تنها تو امید عالمینی
شفیعه در جزا ام الائمه

بود فخر همه عالم حسینت
شهید کربلا ام الائمه

به اذن کردگارحی یکتا
به درد ما دوا ام الائمه

شدم از کودکی از لطف داور
به درگاهت گدا، ام الائمه

به درگاه تو هستم تا به محشر
گدایی بی بهاام الائمه

دعایم کن که محتاج دعایم
تویی روح دعا ام الائمه

همیشه پرزند سوی مدینه
دل اهل ولا ام الائمه

برات کوی خود شهر مدینه
نمابر ما عطاام الائمه

بود این درد شیعه تا به محشر
بود قبرت کجا ام الائمه

بریزد در عزایت همچو حیدر
سرشک دیده ها ام الائمه

نه تنها در زمین، در آسمانها
عزای تو بپا ام الائمه

شدی قامت خمیده در ره دین
ز رنج و غصه ها ام الائمه

گذشتی از تمام هستی خود
زبس داری وفا ام الائمه

براه مرتضی، دین پیمبر
شده جانت فداام الائمه

زدی با ناله ی فضه خزینی
به پشت در صدا ام الائمه

به پشت دربه ضرب پای دشمن
شده محسن فداام الائمه

کتک خوردن به پیش چشم شوهر
کجا بوده روا ام الائمه

کبود از کین شده روی چو ماهت
به دست اشقیا ام الائمه

به کوچه گشته گریان ازبرایت
امام مجتبی ام الائمه

به خانه زینبت ام المصائب
به لب دارد نواام الائمه

زحیدر تو جدا گشتی و رفتی
به دیدار خداام الائمه

مدینه شهر پیغمبر ندارد
بدون تو صفاام الائمه

بود تنها امید و آرزویم
شوی از من (رضا) ام الائمه

رضا یعقوبیان

شعر بعدی
کانال شعر و سبک مداحی