دانلود برنامه دفتر محرم
دانلود برنامه بحارالاشعار
برنامه دفتر ماه صفر | اشعار مداحی اربعین

گلی از گلشن آل محمد واشده امشب

شعر مداحی امام عسکری (ع) - قالب سرود - گلی از گلشن آل محمد واشده امشب - متن مداحی سبک مسجدی

سرود امام عسکری (ع) 163

گلی از گلشن آل محمد واشده امشب
امام هادی از لطف خدابابا شده امشب
مدینه غرق نور شده وقت سرور
ز یمن مقدمش پر از شادی و شور
حسن آمد حسن (۲)

مدینه از قدوم عسکری گشته پر از شادی
زند بوسه به رخسارگل خودحضرت هادی
ز نور روی او جهان روشن شده
زعطر وبوی او چنان گلشن شده
حسن آمد حسن (۲)

ز بیت هادی ازلطف خداخورشیددین سرزد
به دنیا یازدهم نور وامام متقین آمد
ز گلزار ولا گلی گشته عیان
به هرسینه بود ولایش جاودان
حسن آمد حسن (۲)

ز دریای شرف بار دگر دُرِّ ثمین آمد
برای شیعیان حیدری حبل المتین آمد
مقامش حیدری است
مرامش حیدری است
برای شیعیان
پیامش حیدری است
حسن آمد حسن

در عالم از کرامات خدا دوم حسن آمد
سپهر دین یزدان را مه هر انجمن آمد
به خوو خصلتش بود زهرا نشان
بود چون جدخود امامی مهربان
حسن آمد حسن (۲)

جهان زینت گرفته از قدوم عسکری امشب
شده برپازیمن مقدم او محشری امشب
چوزهرا مادرش بود خیر کثیر
بود در جودودر کرامت بی نظیر
حسن آمد حسن (۲)

امام عسکری نور دل هادی رسید از راه
بود او از تبار حیدر و دخت رسول الله
گل عالم بود مسیحادم بود
به درد این جهان حسن مرهم بود
حسن آمد حسن (۲)

همه عالم فدای صحن و ایوان طلای تو
بود جنت برای شیعیانت سامرای تو
بهشتم کوی تو دودستم سوی تو
دعا کن یا حسن بگیرم بوی تو
حسن آمد حسن (۲)

رضا یعقوبیان


شعر بعدی
کانال شعر و سبک مداحی