دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

گلاب ناب زینبه روح حجاب زینبه

شعر مداحی سرود حضرت زینب (س) - گلاب ناب زینبه روح حجاب زینبه

گلاب ناب زینبه
روح حجاب زینبه
یه زن ولی در شان و مقامِ ابوتراب زینبه

دور و برش نوکر پره
آبروی چادره
عالم شد روزی خورِ بی بی زینب

جمع حسین و حسنه
خدا امشب میزنه
نقش گل رو دامنِ بی بی زینب

شاخه ی یاسی
اخت العباسی
بنیانگذار عفت از اساسی

تو خیر الناسی
مثل الماسی
اصلاً تو غیر قابل قیاسی

بند دوم:
خط امان زینبه
روح بیان زینبه
میون کاخ یزید نشون داد که قهرمان زینبه

میخونم اینو علنی
مردانه ترین زنی
کَرمِ تو حسنی بی بی زینب

همه ی عالم مست تو
ذکر ما پیوسته تو
دنیا زیرِ دست تو بی بی زینب

باده و جامی
ذکر لبامی
مثل پیغمبر با حق همکلامی

فیض مدامی
شور ایامی
تو علمدار کربلا تا شامی

بند سوم:
خدایی که محشره
اینجور بگم بهتره
به وقت خطبه ش کوفه نفهمید زینبه یا حیدره

شاخه ی طوبای علی
المثنای علی
صوت قرّای علی بی بی زینب
شریکه الاربابه و
فاطمی القابه و
یه قرص مهتابه و بی بی زینب

عالم و نافِ(ع)
اصل عفافه
کرده به دنیا زیبایی اضافه

خودِ مطافه
قله ی قافه
صدر همه زنها با اختلافه

مظاهر کثیری نژاد


420
شعر بعدی