دانلود برنامه بحارالاشعار

گدای لطف و جودِ مجتبی باشد کرامت هم

شعر مداحی مدح امام حسن (ع) - گدای لطف و جودِ مجتبی باشد کرامت هم

گدای لطف و جودِ مجتبی باشد کرامت هم
فقیر و ریزه خوار خوانِ او باشد سخاوت هم

حَسن صورت ، حَسن سیرت ، حَسن خَلق و حَسن خُلق است
که معنا عاجز است از حدّ توصیفش عبارت هم

چنان افتاده ام بر خاک پای مجتبی امروز
"که فردا برنخیزم بلکه فردایِ قیامت هم"*

کجا او دوستان را از دعا محروم می سازد
دعا میکرد بهر آنکه بود اهل اهانت هم

ضمانت میکند دنیا و عقبای محبان را
که اینجا دستگیری میکند ، آنجا شفاعت هم

عاصی خراسانی
*مصراع از هلالی جغتایی

144
شعر بعدی