دانلود برنامه دفتر محرم
دانلود برنامه بحارالاشعار
برنامه دفتر ماه صفر | اشعار مداحی اربعین

کیست نشناسد از این آیه، پیام داور

شعر مداحی حضرت زهرا (س) - قالب مدح - کیست نشناسد از این آیه، پیام داور

مدح حضرت زهرا (س) 276

کیست نشناسد از این آیه، پیام داور
ليلة القدر مقامیست ز درک کوثر

عین توحید شناسی است مقام زهرا
ليلة القدر هِيَ فاطمه، سِرُّ الاكبر

اوست کوثر، به همین نص صریح قرآن
نیست از حضرت زهرا احدی بالاتر

عصمت کل، ثمر ختم رسل، مهبط وحی
کیست چون فاطمه بر عالم و آدم سرور

راوی قدسی لولاک بما فهمانید
شان زهراست به خلقت ز همه والاتر

فاطمه روح دو پهلوی محمد، یعنی:
جان جانان نبی و نفس پیغمبر

امتحان داده ی قبل از همه ی خلقت اوست
اسوه ی عترت حق، الگوی اولاد بشر

با وجودیکه تصرف به همه تکوین داشت
اُمَهُ الله شد و ماند بعالم کوثر

تار و پودش همه از نور یقین آکنده
و وجودش همه مملو ز خدای داور

هر که تصدیق کند فاطمه را کوثری است
هر که تکذیب کند، هست بقرآن ابتر

انبیا محضر او دست به سینه برسند
اولیا دست تمسک به ولايش يكسر

بارها بر قدمش ختم رسل کرد قیام
فاطمه ام ابیهاست، نه دختر، مادر

حرمتش هم به علی، هم به پیمبر واجب
گرچه دختر به نبی، گرچه به مولا همسر

کفو زهراست علی، کفو على فاطمه است
آری ای فاطمیون، فاطمه یعنی حیدر

اینکه فرمود علی، فاطمه آرام من است
یعنی از امر علی، هیچ نفرمود حذر

میکند بوی بهشت از نفسش استشمام
آنکه از عطر وجودش نشنیدی خوشتر

از طلوعش همه روزه متحیر میماند
آنکه خود، هر دو جهان است ز نورش انور

دخترش عالمه، صدیقه، عقیله، حتی...
نوه اش هست شفیعه به تمام محشر

حسنینش به کف خویش دو عالم دارند
و دو عالم همه بهر حسنینش نوکر

صادقش گفت که بی شک، همه بودند امام
گر هزار عائله هم فاطمه میزاد پسر

عسگری گفت: اگر فاطمه حجت بر ماست
بود از جانب حق آل کسا را محور

شانِ زهرا نه فقط از همه زنها افضل
که ز مردان جهان است مقامش برتر

در زمین فاطمه است و به سما منصوره
لیک در نزد خداوند همانا کوثر

---

او ز دنیای خودش هیچ نیندوخت، مگر
اینکه هر روز کند بر رخ باباش نظر

با نماز شب و آیات خدا اُنسی داشت
داشت بر مردم و همسایه دعا وقت سحر

بارها روزه گرفت و دم افطار که شد
نان خود را به حسن گفت، به انفاق ببر

الگوی شیعه ی او زندگی ساده ی اوست
تا ابد این منش فاطمه بگذاشت اثر

فکر نان و نمک سفره ی محرومان بود
جان بقربان چنین مادر ذره پرور

به فقیران نظر رحمت بی منت داشت
دست خالی نرود سائل او از ایندر

با وجودیکه عروس حرم مولا بود
جامه اش شد به تن تازه عروسان دگر

گفت سلمان: بخدا فاطمه بر سائل خود
پوستین داد و دعا کرد و سپس داد گهر

کو گدا، تا که کند فاطمه اینگونه عطا
یا که هر روز کند بر در این خانه گذر

--

پیرمان گفت چنین: بود اگر فاطمه مَرد...
میشد آن بانوی عظما چو پدر، پیغمبر

نهضت روح خدا معجزه ی زهرا بود
به دعا و نفس اوست بپا این کشور

روز مادر، ثمر مادری فاطمه چیست
رهبرم گفت که زهراست به نهضت رهبر

مادر جمله شهیدان خدا فاطمه است
یاد مردان خدا داد به ایثار، هنر

اوست رزمنده ی جان بر کف تنهای علی
که شده پشت در خانه برایش سنگر

در دفاع از حرم یار سر از پا نشناخت
محسنش کشته شد و قتلگهش در پس در

نه فقط وقت عبادت قدمش داشت ورم
بازویش وقت شهادت، ز ورم داد خبر

هستی اش خرج حمایت ز ولایت گردید
آری آنروز که دین علوی خواست سپر

گرچه با فتنه ربودند ز دستش، فدکش
روز تحریم بما داد نشان، راه دگر

یک تنه، با همه ی کفر درافتاد، ولی...
هیچ تسلیم نشد پیش عدو، روز خطر

غم تهدید و تحریم، غم زهرا نیست
انحراف از ره مولاست غمش، تا آخر

محمود ژولیده

شعر بعدی
کانال شعر و سبک مداحی