دانلود برنامه بحارالاشعار

کیستی ای که به چشمِ تو فلق مستتر است

شعر مداحی مدح حضرت زهرا (س) - کیستی ای که به چشمِ تو فلق مستتر است

کیستی ای که به چشمِ تو فلق مستتر است
روی دستانِ تو خورشیدِ فلک شعله ور است

کیستی ای ز وجود تو به پا خیمه ی عشق
وی که در دستِ تو سرلوحه ی حُکم قَدَر است

کیستی ای فَلکی نور که در دشتِ زمین
آسمان پیشِ تو چون طایرِ بی بال و پر است

کیستی ای که به دستان تو زد بوسه نبی
وَ بدین بوسه ی خود ختمِ رُسُل مفتخر است

کیستی ای که به هنگامِ عبادت در شب
ماه نیز آینه دارِ رخ تو تا سحر است

کیستی ای همه مرآت الهی که ز شوق
مَلکِ وحی تو را - فاطمه - پیغامبر است

این تویی زهره ی زهرا که به گلزارِ وجود
شجرِ نُه فلک از نورِ رُخت پر ثمر است

چشم بگشا که ز آفاق بر آید خورشید
چشمِ روشنگرِ تو مبدأ صبح ظفر است

آنچه می داشت خدا ، داشت به تو ارزانی
یعنی ای گل ز وجودِ تو خدا جلوه گر است

اصلِ اسلام شمایید - وَ در این باور
هر که بی مهرِ شما زیست ز دین بی خبر است

بی سبب نیست که دل تربتِ پاکِ تو نیافت
وسعتِ خاکِ تو از روی زمین بیشتر است

معبرِ کوی تو را هیچ ندیدم خلوت
ازدحامِ دلِ عشّاق در آن رهگذر است

ای که شد دفترِ هستی همه شیرازه ز تو
قصّه عمرِ تو از چیست چنین مختصر است

"یاسر" از شعله ی آئینه ی دل می بیند
آهِ جانسوزِ تو با سوختگان همسفر است
oo
محمود تاری "یاسر"

210
شعر بعدی