دانلود برنامه بحارالاشعار

کوچه غوغا شد محشری تو کوچه برپا شد

شعر مداحی شور حضرت زهرا (س) - کوچه غوغا شد محشری تو کوچه برپا شد - اشعار مداحی دهه فاطمیه

کوچه غوغا شد
محشری تو کوچه برپا شد
کوچه غوغا شد
توی خونمون چه بلوا شد
کوچه غوغا شد
در خونه با لگد وا شد

آه خیلی بد زدنت
با قلاف و تازیانه و لگد زدنت
آه بی هوا زدنت
تو کوچه جلو چشم همسایه ها زدنت
آه پیش من زدنت
هرچی التماس میکردم که نزن زدنت

ننم ای وای وای واویلا...️

کار مسماره
رد خون رو در و دیواره
کار مسماره
فضه از قصه خبر داره
کار مسماره
قاتله حیدر کراره

آه چه کبوده چشات
طوری سیلی زده که شکسته گوشوارهاش
آه این صدای کیه
رو چادر تو رد پای کیه
آه دل مارو شکست
زخم صورتت غرور مجتبی رو شکست

ننم ای وای وای واویلا..️

بی هوا میزد
اونکه قنفذ و صدا میزد
بی هوا میزد
مادر تو کوچه ها میزد
بی هوا میزد
جلو چشم مجتبی میزد

آه کاش بمیره حسن
جلو چشم من تو رو به قصد کشت میزدند
آه یادمه بخدا
پشت در چطور صدا زدی که فضه بیا
آه خیلی دردسر
هنوزم یه ذره خون به روی میخ دره

ننم ای وای وای واویلا..️


173
شعر بعدی