دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

کوثر جنت النعم جلوه به جان اگر کند

شعر مداحی میلاد حضرت زهرا (س) - کوثر جنت النعم جلوه به جان اگر کند

کوثر جَنتُ النعَم جلوه به جان اگر کند
دیده برای دیدنش به آسمان نظر کند

کعبه دل به جستجو قبله جان به گفتگو
برای انعکاس او آینه را خبر کند

آینه محو روی او باغچه مست بوی او
راه بَرد به کوی او هر که به دل سفر کند

دل شده غرق در شعف دُرج دهان پر از صدف
مدحت بانوی شرف دخت پیامبر کند

شاخه به شاخه چون رطب می شکفد بدین سبب
غنچه به غنچه روی لب خنده به چشم تر کند

خورده عسل ز جام او شهد بَرد بنام او
وز شکرین کلام او شیشه پُر از شکر کند

نخل خمیده بشکند بغض سپیده بشکند
قفل دو دیده بشکند رؤیت سیم و زر کند

گوهر پاک مصطفی معنی سبز هَل اَتی
آینه دار ماسوی جلوه به هر سحر کند

تابش بی شماره را منظر ماهپاره را
زهره شده ستاره را با نگهی قمر کند

گلشن حق به شبنمش بیت خدا به زمزمش
ارض و سما به مقدمش جامه ز گل به بر کند

سر زده اختری که او زمزم و کوثری که او
آمده دختری که او مادری پدر کند

فاطمه گر پذیرد و ، عشق به دل نمیرد و
جام مرا بگیرد و لب به لب از گهر کند

«یاسرم» و سپیده دم سر زده ام ازین حرم
تا که نگاهی از کرم به قدر مختصر کند

**
محمود تاری «یاسر»

497
شعر بعدی