دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

کنیز زهرا غرق احساسم

شعر مداحی زمزمه حضرت ام البنین (س) - کنیز زهرا غرق احساسم

کنیز زهرا غرق احساسم
سرتا به پا مست گل یاسم
ام‌البنین مادر عباسم
آه و واویلا
منم که چشمم به علی دوخته
دیدم که صورتش برافروخته
چرا که این خونه درش سوخته
آه و واویلا
گل علی میگن که پژمرده
در پشت در بس که لگد خورده

دائم اگر به شور و شینم من
گریان ز داغ نورعینم من
به یاد حنجر حسینم من
آه و واویلا
تنگی غروب و تنگی گودال
شنیده ام به پا شده جنجال
جسم حسین من شده پامال
آه و واویلا
نیزه به پهلویش فرو کردند
جسم حسینو پشت و رو کردند

شنیده ام که آن سرِ مه رو
رو نیزه رفته ولی از پهلو
رو نی با اصغر شده رو در رو
آه و واویلا
شنیده ام بعد تو ای دلدار
که زینبو بردن سر بازار
زینب کجا و طعنه‌ی انظار
آه و واویلا
تو رفتی و روز حرم شب شد
بی معجری نصیب زینب شد

محمود اسدی شائق


127
شعر بعدی