دانلود برنامه بحارالاشعار

کسی که از سر نفسش حذر نداشته باشد

شعر مداحی مناجات امام زمان (عج) - کسی که از سر نفسش حذر نداشته باشد

کسی که از سر نفسش حذر نداشته باشد
دمی به کوی امامش گذر نداشته باشد

چه ضجر آور و تلخست اینکه بهر ظهورت
دعا کنیم ولیکن اثر نداشته باشد

چگونه شرح دهم حال و روز منتظرت را
شبیه حال کسی که پدر نداشته باشد

دوباره سال جدید است و ذوق نیست در آن کس
که از امام زمانش خبر نداشته باشد

قبول میکنم آقا که مستحق شرار است
دلی که از غم هجرت شرر نداشته باشد

اگر که نوکرت آقا به دردتان نخورد هم
خدا کند که برایت ضرر نداشته باشد

چه حسرتیست اگر نوکری بمیرد و یک دم
به روی پاک امامش نظر نداشته باشد

به روز حشر پر از حسرت است و غرق خجالت
کسی که از غمتان چشم تر نداشته باشد

شاعر: مهدی جعفری

126
شعر بعدی