دانلود برنامه بحارالاشعار

کریما دستگیرا فاتحا شاها جوانمردا

شعر مداحی مدح امام حسن (ع) - کریما دستگیرا فاتحا شاها جوانمردا

کریما دستگیرا فاتحا شاها جوانمردا!
بزرگا یکه تازا بی همانندا یلا فردا!

چه کس مثل تو صفین و جمل را زیر و رو کرده‌است!؟
الا شیر علی فرزند زهرا بی‌هماوردا!

به روی دوش داری کیسه‌ی خرما و نان هر شب
تو تکرار علی هستی، اباالایتام و شبگردا!

کشید از زیر پا سجاده‌ات را جهل سرداران
«شگفتا و دریغا حسرتا واویلتا دردا!»

از آن یک مشت نامردی که دورت بود معلوم است
تو را زهر جفا از پای در می‌آورد؛ مردا!

بگو هر شب فدای غربت آن قبر خاکی که
بدون سایه بان خورشید میتابد بر آن فردا!

میثم کاوسی

125
شعر بعدی