دانلود برنامه بحارالاشعار

کریمان در کرم اصرار دارند

شعر مداحی مدح امام حسن (ع) - کریمان در کرم اصرار دارند

کریمان در کرم اصرار دارند
به لطف دم به دم اصرار دارند

به دنبال گدایان رهسپارند
برای رفع غم اصرار دارند

کمر بسته به رفع هر گرفتار
به جودی بی قسم اصرار دارند

به لبخند گدا خوشحال هستند
به خوبی از عدم اصرار دارند

مسیر عشق را طی می کنند و
به رفعت هر قدم اصرار دارند

بپرسی از گدایان مدحشان گو
بگوید در کرم اصرار دارند

کریم است نگاهش بی کرم نیست
کریم آل زهرا بی حرم نیست...

️محمد حبیب زاده

143
شعر بعدی