دانلود برنامه بحارالاشعار

کربلا بی ارغوان می ماند اگر زینب نبود

شعر مداحی مدح حضرت زینب (س) - کربلا بی ارغوان می ماند اگر زینب نبود

کربلا بی ارغوان می ماند اگر زینب نبود
این گلستان در خزان می ماند اگر زینب نبود

رنج و درد کاروان می بُرد با تدبیر خویش
غُصه ها در کاروان می ماند اگر زینب نبود

عشق حتی در اسارت زنده شد از بودنش
عاشقی کی جاودان می ماند اگر زینب نبود

شد سپر بر تیرها تا نشکند بال و پری
مرغ جان بی آشیان می ماند اگر زینب نبود

قامتی افراخت با الا جمیلا پیش کفر
دین حق قامت کمان می ماند اگر زینب نبود

نهضت سرخ حسینی جاودان از خطبه اش
کربلا هم بی نشان می ماند اگر زینب نبود

با خودش آورده بود از قتلگه پیغام عشق
روز عاشورا نهان می ماند اگر زینب نبود

عشق را برداشت با خود بُرد تا اوج شرف
عشق هم دامن کشان می ماند اگر زینب نبود

حربه ی دشمن شکست از منطق توفانی اش
تیغ دشمن خون فشان میماند اگر زینب نبود

نهضت کرب و بلا آثاری از عزت نداشت
یا فقط آه و فغان می ماند اگر زینب نبود

بر ملا هرگز نمی شد انقلاب کربلا
چون که پنهان در زمان میمانداگر زینب نبود

چشم «یاسر» ابر باران خیز داغ کربلاست
دیده بی اشک روان می ماند اگر زینب نبود

**
محمود تاری «یاسر»

142
شعر بعدی