دانلود برنامه دفتر محرم
دانلود برنامه بحارالاشعار
برنامه دفتر ماه صفر | اشعار مداحی اربعین

کجایی مادر امون ازین دور و زمونه

شعر مداحی حضرت زهرا (س) - قالب زمینه - کجایی مادر امون ازین دور و زمونه

زمینه حضرت زهرا (س) 217

کجایی مادر - امون ازین دوروزمونه
کجایی مادر - باباغریب ونیمه جونه
کجایی مادر - که زینب تو میکنه کارای خونه

ای مادر - حکایتی شده رویت
ای مادر - شکستگی پهلویت
ای مادر - ردغلاف بازویت

ای مادر - امون امون امون ای دل


بنددوم

کجایی مادر - که بی قراره حسن تو
کجایی مادر - چه سخته درودمحن تو
کجایی مادر - دیدم که خون میچکه ازپیرهن تو

ای مادر - رخ ازپدرتوپوشیدی
ازسیلی - جایی رو تو نمی دیدی
اماباز - به روی بابا خندیدی

ای مادر حکایتی شده...


بند سوم

کجایی زهرا - علی غریب و بی پناهه
کجایی زهرا - که روزگارمن سیاهه
کجایی زهرا - بدون تو درد دلام ديگه باچاهه

ای زهرا - زینب دیگه خونه داره
چادر - نمازتو رو سر داره
تو قنوت - یه دست وبالامیاره...

ای مادر...


بندچهارم

کجایی مادر - که تشنه مونده نورعینت
کجایی مادر - توروبه جون زینبیت
کجایی مادر
صورت رو قبرت میذارم منم حسینت

ای مادر - با این لبای خشکیدم
ای مادر - تابازوی تورو دیدم
ای مادر - آروم باگریه بوسیدم

عبدالحسین


شعر بعدی
کانال شعر و سبک مداحی