دانلود برنامه بحارالاشعار

کاش افتد به دلش خواهر خود را نَبَرد

شعر مداحی روضه امام حسین (ع) - کاش افتد به دلش خواهر خود را نَبَرد - اشعار مداحی حرکت کاروان امام حسین از مدینه به مکه

کاش اُفتد به دلش، خواهر خود را نَبَرد
یا اگر بُرد، دگر دختر خود را نبرد

چند روزی نگذشته ست پسردار شده
یارب ای کاش، علی اصغر خود را نبرد

نبوَد نام علی، جُرم کمی درکوفه
میشد ای کاش، علی اکبر خود را نبرد

هست جانها به خطر، بدتر از آن جان خودش
اگر عباس ز جان بهتر خود را نبرد

چه عقیق یَمنی، کاش فقیری میخواست
تا ببخشد شه و انگشتر خود را نبرد

میرود پشت سر لشگر او، عشق ز شهر
مگر او مادر سر لشگر خود را نبرد

فاطمه خواسته هر جا پسرش رفت ، روَد
میتوانست مگر مادر خود را نبرد

حیدر توکلی

2865
شعر بعدی