دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

کاری کن ای در من مانده‌ام تنها

شعر مداحی روضه حضرت زهرا (س) - کاری کن ای در من مانده‌ام تنها - اشعار مداحی دهه فاطمیه ، شعر روضه آتش زدن درب خانه حضرت زهرا

کاری کن ای در
من مانده‌ام تنها، مرا یاری کن ای در

خود را سپر کن
در حق من قدری فداکاری کن ای در

از همسر من
در بین دشمن‌ها نگه‌داری کن ای در

من که غریبم
حدّاقل تو آبروداری کن ای در

او باردار است
ازضربه بر پهلوش خودداری کن ای در

در بستر افتاد
حالا بیا از او پرستاری کن ای در

از شرم زهرا
از چشم‌هایت اشک خون جاری کن ای در

زهرای من رفت
فکری به حال این گرفتاری کن ای در

مجتبی خرسندی

243
شعر بعدی