دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

چکار میکند حسن شکار می کند

شعر مداحی شور امام حسن (ع) - چکار میکند حسن شکار می کند

چکار میکند حسن شکار می کند
یک تنه کار صدتا ذوالفقار می کند
نقاب می زند کسی نترسد ولی
نگاه میکند عدو فرار میکند

حسن یا حسن .....

قیام میکند به انتقام میکند
قائله رو به حمله ای تمام میکند
نقاب میزند کسی نترسد ولی
عدو زترس خشم او سلام میکند

حسن یا حسن ....

شیر نر ابو تراب علم می زند
نیزه نمی زند فقط قدم میزند
نگاه می کند به میمنه میسره
هیبت دشمن و یه جا به هم می زند

حسن یا حسن ...

///////////////////////////
حمید اکبری (سیستان)


221
شعر بعدی