دانلود برنامه بحارالاشعار

چه کنم بی تو پدر صبح و مسا دیده ترم

شعر مداحی مدح ختم و ترحیم - چه کنم بی تو پدر صبح و مسا دیده ترم

فراق پدر و مادر

چه کنم بی تو پدر صبح و مسا دیده ترم
بی تو در بحر غم و رنج و محن غوطه ورم

تا تو رفتی ز برم کاسهٔ صبرم بشکست
قایق زندگیم بر گل و بر لای نشست


پدرم دلخوشی لیل ونهارم بودی
گل خوشبوی زمستان و بهارم بودی

خنده با رفتن تو رفته ز کاشانهٔ من
بی تو ماتمکده شد جان پدر خانهٔ من

سایهٔ تو به سرم سایهٔ اسایش بود
سایهٔ تو بر من ساحل آرامش بود

پدرم روز و شبم تیره وتارست چه کنم
پدرم حال دلم مضطر و زار است چه کنم

شوق دیدار تو یاشد به سر من پدرم
سوخته از غم هجرت جگر من پدرم

مادرم بال و پرم بود شما جان و تنم
از کفم رفته پدر گوهر و در و ثمنم

بعد تو نیست مرا پشت و پناهی پدرم
بهر من نیست دگر عزت و جاهی پدرم

مادران سنگ صبورند صفابخش وجود
پدران شمع وجودند همه بود و نبود

مادران گوهر عشقند و پناه دل ما
پدران شمع شب افروز دل و منزل ما

فاخرا قدر بدان سایهٔ مادر و پدر
ارزش این دو بود بیشتر از در و گهر

عزت هر دو جهان زیر سر این دو بود
بی رضای دو کسی راه به جایی نبرد

️️️️️️️


مسلم فرتوت فاخر

135
شعر بعدی