دانلود برنامه بحارالاشعار

چه خیر های از روضه ها که دیدم

شعر مداحی زمینه امام حسین (ع) - چه خیر های از روضه ها که دیدم

چه خیر های از روضه ها که دیدم
کوچیک بودم پای روضه قد کشیدم

خدا بیامرزه اش که اولین بار
اسم حسین و از بابام شنیدم

من بدم.بگیر تو دستم رو دوباره
من بدم.بده نشونم راه چاره
یاحسین ،بجز تو نوکرت هیچکسی رو نداره

سوا نکن مارو
رهانکن مارو
از این بساط هیچ وقت
جدا نکن مارو

امیری حسین و نعم الامیری


از اون روزی که خاکمون سرشتن
تو تقدیرامون نوکری نوشتن

فرقی نداره که چیکاره ایم
مداح و چایی ریز اینجا توبهشتن

من بدم، یه نوکر سر بارم حسین
من بدم،ولی دوست دارم حسین
من بدم، بجز تو هیچکسی رو ندارم حسین

سوانکن مارو
رهانکن مارو
از این بساط هیچ وقت
جدا نکن مارو


شعر و سبک:ابوالفضل آلوئیان


210
شعر بعدی