دانلود برنامه بحارالاشعار

چه بود حکمت یزدان به روز خلقت تو

شعر مداحی میلاد حضرت زهرا (س) - چه بود حکمت یزدان به روز خلقت تو

چه بود حکمت یزدان به روز خلقت تو
که داد جلوه جهان را زنور طلعت تو

قسم به شاخۀ طوبا به کوثرو به بهشت
که سرفراز تر از سروهاست قامت تو

به بحر حُسن توآن گوهر گرانقدری
که از عفاف وحجاب وحیاست زینت تو

به خدمت توکمربسته ساره و هاجر
جبین گذاشته مریم به خاک ساحت تو

به هر زمان که به محراب بندگی آئی
رسد به عرش الهی فروغ طاعت تو

اگر چه رشتۀ خلقت به دست توست ،ولی
فدای طبع غنیّ تو ومناعت تو

شکفته است به مدحت لِیُذهِبَ عَنکُم
یُطّهراست گواه صریح عصمت تو

زالتفات رسول خدا به تو پیداست
کلید گلشن جنّت بود محبّت تو

به احترام تو ای یاس احمدی جبریل
نشست بعد نبی درحریم حُرمت تو

پُرافتخار ترین عمر جاودان از توست
اگر چه بود چوگُل کم ، بهر فرصت تو

به جای مُشک وعبیر جنان برد جبریل
برای اهل جنان ازغبار تُربت تو

زباغ طبع «وفایی» گلی نمی روئید
اگر نبود نصیبش سحاب رحمت تو

سید هاشم وفایی

263
شعر بعدی