دانلود برنامه دفتر محرم
دانلود برنامه بحارالاشعار
برنامه دفتر ماه صفر | اشعار مداحی اربعین

چِهل روزه بی تو سفر کرده‌ام

شعر مداحی اربعین حسینی (ع) - قالب روضه - چِهل روزه بی تو سفر کرده‌ام - زبان حال حضرت زینب با امام حسین

روضه اربعین حسینی (ع) 333

چِهِل روزه بی تو سفر کرده‌ام
سفر سوی شامِ خطر کرده ام

سرت روی نی شد جلودارِ من
ز بازارِ شامی گذر کرده ام

که تا سنگِ شامی نبارد سرت
خودم را جلویت سِپر کرده ام

در آن کوچه بازار با اشک و آه
تو را روی نیزه نظر کرده ام

تویی رازِ عشقِ شبِ تارِ من
ز داغِ تو خون بر جگر کرده ام

نمانده مرا طاقتی چون که بس
ز خونت فقط دیده تر کرده‌ام

به من هتکِ حرمت شده بینِ شام
من از دشمنان دفعِ شّر کرده‌ام

من و هیجِده ماهِ نیزه سوار
شبم را ز روضه سحر کرده ام

در آن کاخِ جلاد و بزمِ شراب
ز چشمِ حرامی حذر کرده ام

نگویم دِگر ای همه هستی ام
چگونه بدونِ تو سر کرده ام

مدینه غمِ مادر و یادی از
غم و غصه های پدر کرده ام

ببین زینبِ تو زمین گیر شد
لبت خیزران خورده او پیر شد

هستی محرابی

شعر بعدی
کانال شعر و سبک مداحی