دانلود برنامه بحارالاشعار

چنان که داده خدا اختیار را به حسین

شعر مداحی مدح امام حسین (ع) - چنان که داده خدا اختیار را به حسین

چنان که داده خدا اختیار را به حسین
بده عنان دل بیقرار را به حسین

ببین چگونه دعا مستجاب خواهد شد
فقط قسم بده پروردگار را به حسین

یقین به کام تو خواهد گذشت هر روزش
سپرده باشی اگر روزگار را به حسین

خودش دوباره تو را زود می‌برد به حرم
تو عاشقی کن و بسپار کار را به حسین

چنان که جانب خورشید می‌رود ذره
خدای من! برسان این غبار را به حسین

همه دعای قدم‌های اربعین این است
که ای خدا برسان آن سوار را، به حسین

اگر محبّ حسینی نترس از محشر
چرا که داده خدا اختیار را به حسین

علی سلیمیان

54
شعر بعدی