دانلود برنامه بحارالاشعار

چنان شیری که از بیشه خرامان میزند بیرون

شعر مداحی مدح امیرالمومنین (ع) - چنان شیری که از بیشه خرامان میزند بیرون

چنان شیری که از بیشه خرامان میزند بیرون
علی از قلب بیت الله خندان میزند بیرون

علی مرز میان کفر و ایمان است ،با مهرش
یقیناً از میان کفر، ایمان میزند بیرون

کسی که حب حیدر دارد از آتش نمی‌ترسد
که جای شعله از هیزم گلستان میزند بیرون

یقین دارم که اسماعیل ذکر یاعلی گفته است
که زمزم از لب خشک بیابان میزند بیرون

زمان خواندن مدحش میان جمع دقت کن
پس از نام علی از هر دهان جان میزند بیرون

کسی که با علی آغاز کرده کار و بارش را
سراسر برکت از روزی دکان میزند بیرون

کسی که اهل تفسیر است میداند بدون شک
فقط مدح علی، از بطن قرآن میزند بیرون

اشارت میکند خورشید هم با شوق از مغرب
به عشق ماه رویش از گریبان میزند بیرون

رصد میکرد میدان را علی قبل از رجز خوانی
از این آرامش در جنگ طوفان میزند بیرون

چنان بر قلب لشگر میزد انگار از دل دریا
به سمت ساحل ، امواج خروشان میزند بیرون

علی از میمنه بر قلب لشگر میشود داخل
علی از میسره با تیغ بران میزند بیرون

خمارآلوده می‌بوسد چنان هرگوشه را انگار
شراب کهنه از دیوار ایوان میزند بیرون

به دامان نجف دست توسل میزند عالم
همیشه سائل از دربار سلطان میزند بیرون

سجاد روان مرد

281
شعر بعدی