دانلود برنامه دفتر محرم
دانلود برنامه بحارالاشعار
برنامه دفتر ماه صفر | اشعار مداحی اربعین

چشمت خمار و چشم هایم اشک آلود

شعر مداحی امام حسین (ع) - قالب مناجات - چشمت خمار و چشم هایم اشک آلود

مناجات امام حسین (ع) 204

چشمت خمار و چشم هایم اشک آلود
هرچند خاطر خواه چشمت بی شمار است

پلکی بهم زن تا گره وا کرده باشی
بی لطف چشمت حال عشاق تو زار است

حرف دل عاشق به معشوقش بود اشک
شکر خدا این اشک دائم برقرار است

یک گوشه چشم از سوی دلبر اوج مستی
بی اعتنایی هاش دور از انتظار است

عاشق به یاد گیسوی معشوق گرید
این بی قراری های عاشق لطف یار است

در کوی مستان عشق معنایش جز این نیست
عاشق به واقع جان نثارش روی دار است

وقتی حسین بن علی عشق دو دنیاست
مردن به پای عشق معشوق افتخار است...

محمد حبیب زاده

شعر بعدی
کانال شعر و سبک مداحی