دانلود برنامه بحارالاشعار

چرا ای میهمان لعل لبی چون ارغوان داری

شعر مداحی روضه حضرت رقیه (س) - چرا ای میهمان لعل لبی چون ارغوان داری

چراای میهمان لعل لبی چون ارغوان داری
گمانم كه نشان ازبوسه هاى خيزران داری

چرا همرنگ پیشانی عمه شد جبین تو
مگرباباتوهم زخمی زسنگ کوفیان داری

تركهاى لبت رابوسه دادم سوخت لبهايم
به لب سرّ مگوى غربت لب تشنگان دارى

شبی کنج تنورخولی و روزی به تشت زر
بمیرم من که روزوشب زدشمن میزبان داری

دل این دخترت تنگ است ازهجر عزیزانش
بگو آیا خبراز اصغرشیرین زبان داری؟

برای شستن اين صورت غرق به خون تو
زچشم دختر دردانه ات سیل روان داری

سر عباس روى نى سر من زير كعب نى
به طعنه گفت نامردى عموى پهلوان دارى

رخم تصوير ياس وپيكرم تفسيركوثر شد
شبيه مادرخود دخترى قامت كمان دارى


سعید نسیمی

162
شعر بعدی