دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

پیش از غروب عمر تو بانو خزان شد

شعر مداحی روضه حضرت زهرا (س) - پیش از غروب عمر تو بانو خزان شد - اشعار مداحی دهه فاطمیه

پیش از غروب عمرتوبانو خزان شد
مابین بستری وتنت نیمه جان شده

از روز حادثه توچرا بی تکلمی
نا محرمم مگر لب توبی زبان شده

اذن دخول توملک الموت میکند
بانوبگومگر اجلت ناگهان شده

من گرد بسترت همه شب دور می زنم
حرفی بزن بگوکه غم توعیان شده

گویابه خواب امشب تو محسن آمده
خنده به لب شدی ز لب مهربان شده

تسبیح وهم ستاره و سجاده شاهداست
بر ناله ی شبانه و درد نهان شده

دستی که زانوی غم زهرا به برگرفت
غمخوار آه وناله ی این کودکان شده

زهراببین که قلب حسن تیر می کشید
غمدیده از کبودی قد کمان شده

زهراشکسته قلب علی درهوای تو
درماتم وعزای تو اومیزبان شده

بانو به زیرپای توچادر فتاده بود
از بس که خم شدی کمرت ناتوان شده

زینب کناربسترتوسفره کرده پهن
خوشمزه تر برای تو این پخت نان شده

گویاردیف دنده ی تان نامنظم است
ای وای من شکسته سراستخوان شده

این درد پهلویت پس از آن ضربه ی دَرَست
احوال مرگ بررخ ماهت عیان شده

از چشم پر ستاره ی تو خون چکیده است
گریم برای قطره ی اشک روان شده

مهمان شدم شبی که بپرسم حال تورا
دیدم بهارعمرتوبانو خزان شده

آرمین غلامی(مجنون کرمانشاهی)

227
شعر بعدی