دانلود برنامه بحارالاشعار

پنجمین نور خدایی گلبن باغ ولایی

شعر مداحی زمینه امام باقر (ع) - پنجمین نور خدایی گلبن باغ ولایی

پنجمین نور خدایی، گلبن باغ ولایی
نور چشم مرتضی و از تبار مصطفایی
تو امام پنجمینی
تو صفا بخش زمینی
ای گل باغ ولایت
شیعه را حبل المتینی
مددی حضرت باقر۴

صاحب قدر رفیعی زینت خاک بقیعی
شیعیان مرتضی را روز محشر تو شفیعی
جان فدای غربت تو
ای شهید زهر کینه
تربت پاک تو باشد
زینت شهر مدینه
مددی حضرت باقر۴

در کنار پدر خود دیده ای کرب و بلا را
برهمه اهل حرم تو دیده ای جور و جفا را
در میان خیل دشمن
دیده ای حسین غریب است
بهر غربت برادر
عمه بی صبر و شکیب است
مددی حضرت باقر۴

همچو بابا دیده ای تو شده اکبر اربا اربا
خم شده از ماتم او،قامت یوسف زهرا
دیده‌ای بردست جدت
شد فدایی اصغر تو
کودکش با تیر دشمن
غرق خون شد حنجر او
مددی حضرت باقر۴

در میان خیل دشمن غربتش را کردی احساس
آن زمانی که عدو زد تیر کین بر چشم عباس
دستش از پیکر جدا شد
در ره قرآن فدا شد
با عمود آهنینی
فرق او از کین دو تا شد
مددی حضرت باقر

دیده ای درکربلا توجدمظلومت غریب است
زینب مظلومه بهرآل عصمت بی شکیب است
همره اهل حرم با
عمه ی قامت خمیده
روز عاشورای خونین
دیده ای گلهای چیده
مددی حضرت باقر۴

دیده ای جد غریبت مانده تنها بین اعدا
جد تو غرق به خون و می کند دشمن تماشا
دشمنان آل عصمت
به سوی مقتل دویدند
از قفا در بین مقتل
سر پاکش را بریدند
مددی حضرت باقر۴

رضا یعقوبیان


224
شعر بعدی