دانلود برنامه بحارالاشعار

پشت فلک از غم خمید آه و واویلا

شعر مداحی زمینه حضرت زینب (س) - پشت فلک از غم خمید آه و واویلا - شعر اسارت اهل بیت ، اشعار ورود اسرا به شام ، متن شعر دروازه شام

پشت فلک از غم خمید آه و واویلا
زینب کجا بزم یزید آه و واویلا

یابن الحسن نظر کن ؛ سرشک مادرت را
بیرون ببر از اینجا ؛ عمه مضطرت را

آه و واویلا آه و واویلا
......

سر بریده از خجالت دیده بسته
تا که نبیند خواهرش کجا نشسته

امان از این مصیبت ؛ اسیری و حقارت
پیشِ سرِ پدر شد ؛ به دخترش جسارت

آه و واویلا آه و واویلا

.......

خدا كند اين صحنه را خواهر نبيند
سر برادر را به طشت زر نبيند

خون بر دلِ رباب است ؛ زينب در اضطراب است
دور سر بریده ؛ شطرنج با شراب است

آه و واویلا آه و واویلا
........

در پيش زينب خيزران ميرفت بالا
ميخورد با شدت به بوسه گاه زهرا

بيچاره گشت خواهر ؛ ميزد به سينه و سر
ميگفت جان زينب ؛ قرآن نخوان برادر

آه و واویلا آه و واویلا
......

دست از سرش بردار او مادر ندارد
تابِ تماشا دخترش دیگر ندارد

فرداست در خرابه ؛ مهمان ما سرِ او
یک جای بوسه بگذار ؛ برای دختر او

آه و واویلا آه و واویلا

عبدالحسین


273
شعر بعدی