دانلود برنامه بحارالاشعار

پس از یارم به من دردو غم و اندوه رو کردند

شعر مداحی روضه حضرت زینب (س) - پس از یارم به من دردو غم و اندوه رو کردند

پس از یارم به من دردو غم‌و اندوه رو کردند
پس از یارم مصیبت ها کنارم های و هو کردند

گرفتم پیرُهن پاره ز یوسف را در آغوشم
بوَد پیدا ز پیراهن، چها با جسم او کردند

اگر یکسال و نیم از رفتنش بگذشته یادم هست
که در گودال نامردان، سنان را در گلو کردند

ز یاد من نرفته نیزه دارانی که در گودال
به جایِ زخم نیزه باز هم نیزه فرو کردند

تنی که زیرو رو شد با نوک نیزه خبر دارم
که بین گودی گودال با پا زیرو رو کردند

خودم دیدم شهیدی از حسینم نیست زخمی تر
ولی با نعل تازه، زخمِ پیکر را رفو کردند

خبر دارم که خیلی حرمله خنده به اشکت کرد
خبر داری سنان و شمر با من گفتگو کردند

محمود اسدی شائق

144
شعر بعدی