دانلود برنامه بحارالاشعار

پرچمت را سرنگون می خواستند اما نشد

شعر مداحی مناجات امام حسین (ع) - پرچمت را سرنگون می خواستند اما نشد

پرچمت را سرنگون می خواستند، اما نشد
هر لوایی با تو درافتاد ، پا برجا نشد

سجدهٔ ما هر کجا باشیم رو به کربلاست
بهر ما خاکی شبیه تربتت ، اعلا نشد

دلبری های طبیعت ، مال دنیا دوستان
صورتی در خاک چون شش گوشه ات زیبا نشد

دیگران از بهر باران در نمازند و ولی
برکت از ما رفت هر دم روضه ات برپا نشد

پیرِ دیرِ چایخانه ، دائما یک جمله داشت
هر کسی که نوکرت آقا نشد ، آقا نشد

اشک های ما برای زخمهایت مرهم است
گر چه مرهم بهر زخمِ اکبر لیلا نشد


جا برای نیزه ها بسیار بود و خواهرت
خواست که از حنجرت بوسه بگیرد ، جا نشد


حامد آقایی

370
شعر بعدی