دانلود برنامه دفتر محرم
دانلود برنامه بحارالاشعار
برنامه دفتر ماه صفر | اشعار مداحی اربعین

پاشو بریم ببین حسن شد از غمت یه روزه پیر

شعر مداحی حضرت زهرا (س) - قالب شور - پاشو بریم ببین حسن شد از غمت یه روزه پیر - اشعار مداحی دهه فاطمیه

شور حضرت زهرا (س) 312

پاشو بریم... ببین حسن
شداز غمت... یه روزه پیر
ببین هنوز.... دشمن ما
زخمیه از ....روز غدیر

افتادی رو زمین کنار من
پاشو تویی فقط قرار من
نشو خزون دیگه بهار من مظلومه مادر

چادرتو تکون بده مادر
نفهمه این قضیه رو حیدر
شدی امونت بابا پرپر مظلومه مادر


بااین نگاه بی رمق
نگو دیگه نمیتونی
دست به دیوار میذاری و
دل منو میسوزونی

چه به روزت آورده این دشمن
که سخت شده برا تو راه رفتن
دست میزاری رو شونه های من مظلومه مادر

روتو گرفتی و پراز دردی
راه خونه روکه تو گم کردی
پاییزیه نگات چقدر زردی
مظلومه مادر


دیگه همش توی خونه
فکر نگاه های منی
ولی ببین سخته برام
نقاب به صورت میزنی

ببین حسن تو بچگی پیره
به کوچه رفتنش نفس گیره
هزار دفه تو کوچه می میره مظلومه مادر

دیگه نمونده تو دلم طاقت
غصه براتو خوردنه عادت
با زهر جعده من میشم راحت مظلومه مادر

علی مهدوی نسب(عبدالمحسن)


شعر بعدی
کانال شعر و سبک مداحی