دانلود برنامه بحارالاشعار

پاشو برادر زینب رسیده

شعر مداحی زمینه اربعین حسینی (ع) - پاشو برادر زینب رسیده - زبان حال حضرت زینب با امام حسین

پاشو برادر - زینب رسیده
بی تو چهل روز - چی ها کشیده

ببین شبیه مادرم - قدم خمیده
کاشکی منو ببینی که - موهام سفیده

اومده زینب از سفر - نفس بریده نیمه جون
از راه دوری اومده - بلا کشیده دلِ خون

چهل روزه - سرت به روی نیزه هاس
با حسرت - توی دلم برات عزاس
می دیدی - که جای ما ویرونه هاس

"ابی عبدلله یا ثارلله " ۲


بند دوم

کوچه به کوچه - سرو صنوبر
تو موج غمها - اومده خواهر

اومدم از راه مثل - فاتح خیبر
جواب زینب رو بده - ای گل بی سر

تو رفتی و نشون دادم - که من هنوز مادری ام
نعره زدم بر سر ظلم - با غرّش حیدری ام

چه سخته - بسوزی و هم بسازی
بگیرن - غمِ دلت رو به بازی
تو غربت - ولی خودت رو نبازی

"ابی عبدلله یا ثارلله" ٢


بند سوم

نَمُردم و شد - موسم دیدار
بلند شو از خاک - سرم رو بردار

پاشو برات بخونم از - سرِ علمدار
از تو محلّهء یهود - کینه بسیار

رمق نمونده تو پاهام - دیگه توونی ندارم
تا سایه بون تو باشم - سر روی خاکت میذارم

واویلا - دیگه برادر ندارم
تنهایم - علیّ اکبر ندارم
می سوزم - سایهء رو سر ندارم

"ابی عبدلله یا ثارلله" ٢

جواد راستگوی


278
شعر بعدی