دانلود برنامه بحارالاشعار

ویرانه کرده اند حریم بهشت را

شعر مداحی مدح تخریب قبرستان بقیع - ویرانه کرده اند حریم بهشت را

ویرانه کرده اند حریم بهشت را
خشکانده اند باغ عظیم بهشت را

آتش زدند قلب زمین را ستمگران
سوزانده اند نقش گلیم بهشت را

این کافرانِ مسلمان نما ز کین
سدّ کرده اند راه نسیم بهشت را

حاشا که خصمِ عشق بگیرد ز عاشقان
دلهای بی قرارِ مقیم بهشت را

باشد بقیع جنّت دنیا و آسمان
از خاک او گرفته شمیم بهشت را

دارد بهشت ، دشمن و ، ای آتش جحیم
در خود بگیر خصم لئیم بهشت را

ای جبرئیلِ عشق دلم را به بر بقیع
آنجا که دید نَفْسِ سلیم بهشت را

زد خیمه اشک دیده ی "یاسر" در آن حریم
از کف نداد فیض عمیم بهشت را
،،،،،،،،،،،،
محمود تاری «یاسر»

58
شعر بعدی