دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

وقت نزول سوره کوثر رسیده

شعر مداحی میلاد حضرت زهرا (س) - وقت نزول سوره کوثر رسیده

وقت نزول سوره کوثر رسیده
روح خدا بر عالم و آدم دمیده

گهواره جنبانش شده حوا ومریم
جبریل دم میگیرداز فیضش دمادم

ریحانه یعنی یک گل از باغ بهشت است
حوریه یعنی تحفه ای جنت سرشت است

انسیه یعنی یار مسکین و اسیران
شان نزول هل اتی مصداق انسان

زهره چراغ بی فروغی در اتاقش
خورشید عالم شعله ور شد از اجاقش

زهراکه بر انگشتر خاتم نگین است
خاک کف پایش پیمبر آفرین است

جز او کسی ام ابیها میشود؟نه
دربیشه اش جز شیر پیدا میشود؟نه

درکوه نورش یازده ققنوس دارد
در دامن خود چار اقیانوس دارد

حرزش علی را در شجاعت بی مثل کرد
شیرش حسن راشیر میدان جمل کرد

قلب تپنده در دل قالو بلا اوست
جاری میان لحظه های کربلااوست

روزی به عالم میدهد نان تنورش
زینب شعاع نوری از قلب صبورش

عشق وشرف را تا مرامش درهم آمیخت
شور شهادت شد به قلب خاکیان ریخت

هرکس که راه عاشقی ها را بلد بود
روی سرش سربند یازهرا مدد بود

هرکس که سوز سینه ی او بیشتر شد
دنبال مادر رفت و مفقود الاثر شد

سوریه، ایران و یمن، فرقی ندارند
ابناء زهرا غربی وشرقی ندارند

تاسایه سار چادرش روی زمین است
در جان انسانها حماسه آفرین است

اومادرانه سالها چشم انتظار
برگشت فرزند امیرالمومنین است

بنیان برنداز حکومتهای ظالم
مردی که چون دست خدا در آستین است

مهرش نمود رحمت رحمانی حق
خشمش برای دشمنانش آتشین است

مردی که زیر پرچم عدل الهی
بنیانگذار دولت مستضعفین است


سعیده کرمانی
عالیه رجبی
سعید حمیدیان فر

430
شعر بعدی