دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

وقتی گل ابناء آدم را سرشتند

شعر مداحی نوحه حضرت زهرا (س) - وقتی گل ابناء آدم را سرشتند - اشعار مداحی دهه فاطمیه

وقتی گل ابناء آدم را سرشتند..
ما را گدای حضرت زهرا نوشتند

گدایان زهرا، غلامان مولا، اهل بهشتند ۲

جز او کسی حرف پیمبر را نفهمید
جز او مدینه قدر حیدر را نفهمید

میزند پیغمبر ما/ بوسه بر دستان زهرا
فاطمه ام ابیها

بند دوم:
زهرا فقط زهراست، مثلش در بشر نیست
جز او کسی پای علی اهل خطر نیست

خرید عشق او را، خریدی که غیر از، سود دوسر نیست۲

عصاره ی وصیت زهرا همین است
مولا فقط حیدر امیرالمومنین است

گفت پیمبر کیست زهرا/ سرور زنهای دنیا
فاطمه ام ابیها

بند سوم:
در بین زنهای دو عالم بهترین است
کفو علی در آسمانها و زمین است

همین بس که ما را، نخ چادر او، حصن حصین است۲

با اذن زهرا روضه و هیئت گرفتم
من درب این خانه فقط حاجت گرفتم

هست علی بابا و زهرا/ مادر ما سینه زنها
فاطمه ام ابیها

مظاهر کثیری نژاد


630
شعر بعدی