دانلود برنامه دفتر محرم
دانلود برنامه بحارالاشعار
برنامه دفتر ماه صفر | اشعار مداحی اربعین

وقتی که یارم آید گل از چمن بر آید

شعر مداحی امام زمان (عج) - قالب مدح - وقتی که یارم آید گل از چمن بر آید

مدح امام زمان (عج) 211

وقتی که یارم آید گل از چمن بر آید
از دامن شقایق مُشک و خُتن بر آید
با اشتیاق رویش از دل سخن بر آید
« دست از طلب ندارم تا کام من بر آید
یا تن رسد به جانان یا جان ز تن بر آید»

در گلشن دو چشمم روئیده صد صنوبر
دارم ز داغ هجران آتش به جان و پیکر
با اشک خود نوشتم این جمله را مکرر
« بگشای تربتم را بعد از وفات و بنگر
کز آتش درونم دود از کفن بر آید »

تا کی بسوزد این جان از شعله های هجران
تا کی بنالد این دل چون قلب داغداران
ای آفتاب هستی ، ای ماه گشته پنهان
« بنمای رخ که خلقی واله شوند و حیران
بگشای لب که فریاد از مرد و زن بر آید»

آن گل که خون بریزد از چشم ارغوانش
محروم کرده ما را از روی گل فشانش
افسوس از فراقش ، از هجر بیکرانش
« جان بر لب است و حسرت در دل که از لبانش
نگرفته هیچ کامی جان از بدن بر آید »

چون شاخه شکسته چون گلشن خزانم
بنشسته از فراقش آتش به بوستانم
افتاده از غم او صد شعله بر زبانم
« از حسرت دهانش آمد به تنگ جانم
خود کام تنگدستان کی زان دهن بر آید»

در کوی عشق «یاسر» بنگر به دلنوازان
با شور و شوق میخوان مانند نغمه سازان
باشد ز سر گذشتن آئین سرفرازان
« گویند ذکر خیرش در خیل عشقباران
هرجا که نام «حافظ» در انجمن بر آید»

**
محمود تاری «یاسر»

شعر بعدی
کانال شعر و سبک مداحی